Ansiktsigenkänning​

Mer information

Vi kan erbjuda ansiktsigenkänningssystem. Systemet ger information till reläet. Reläreglage. Funktioner används i olika branscher. Systemet kan vara i nätverk eller inte. Om system är inte i nätverk, inget dataläckage och integritet. Data kan anonymiseras i databasen. Mer information, kontakta mig.

Ansiktsigenkänning, en viktig princip för maskininlärning, används ofta för att upptäcka och identifiera mänskliga ansikten. Många nya företag som använder denna förstklassiga teknik har etablerats nyligen. Och detta är bara början.

Faktum är att ansiktsigenkänning redan har hittat sin väg in i våra liv. Ta digitaliseringen av pappersdokument eller automatisera pappers baserade processer – det används av företag för att skapa effektiva och effektiva företag. Med alla dessa innovationer går konsumenter genom flera ID-verifierings- och inchecknings förfaranden.

På EKOA bygger vi appar och modeller för ansiktsigenkänning av AI baserat på exakta träningsdata som kan vara en värdefull tillgång för att hantera säkerhetsfrågor för allmänheten och företagen. Dessutom kan det bli din intelligenta assistent för att förbättra kvaliteten på interaktionen med servicekonsumenter.

ANONYMISERING DATABAS, HÖGST INTEGRITET

Vår ansiktsigenkännings system behandlar inte personlig biometriska uppgifter eller lagrar personuppgifter. Databas uppgifter kan bara använda i eget verksamhet.

Våra marknad

Före försäljning analys förbättra marknadsförings teknik.

 • Analys funktion
 • Ålder: Hur många personer i vilken ålders klass.
 • Kön: Hur många män och kvinnor kan urskiljas
 • Kundflöde: System kan räkna in hur många kunder har besökt per dag, per vecka, per månad.
 • Hur länge har stannat: System kan beräkna hur länge har kunder stannat i butiken.
 • Ny och återkommande kunder: System kan beräkna hur många nya kunder kommer in och räknar även in återkommande kunder.
 • Beteendeanalys som människor beteende i arbetsplats

Ansiktsigenkännings funktion

 • Passerby ger dig antalet personer som passerar en definierad linje från alla håll utanför din butik. Det hjälper dig att känna igen flödet av människor runt butiken och analysera högtimmarna för att ta till dig affärsmöjligheter.
 • Footfall fungerar som det totala antalet kunder som kom in i din butik och passerade genom en entrélinje. Det visar antalet personer som är inblandade i din butik som potentiellt kan betala och generera intäkter för ditt företag.
 • Väntetid betyder den genomsnittliga tid som kunden spenderat i varje område i din butik. Uppgifterna hjälper dig att ta reda på var du är kund tillbringade större delen av tiden för att lägga mer granskning på dessa områden.
 • Engagemangs tid mäter den tid som kunden är aktiv, vilket exkluderar den tid kunderna spenderade runt i butiken. Uppgifterna tillsammans med uppehållstiden informerar dig mer om kundbeteenden och hjälper ditt företag att förbättra kundupplevelsen i butiken.
 • Kötid beräknar den genomsnittliga tid som dina kunder ställde upp för utcheckning. Detta är ett riktmärke för hur bra logistiken i butiken är. En kort kötid ökar kundnöjdheten och visar effektiv resurstilldelning.
 • Kön berättar procentandelen manliga och kvinnliga kunder i din butik. Det gå ut på att kundgruppen din produkt eller tjänst är lockande för kunden. Informationen kan också hjälpa dig att planera den framtida riktningen för produktutveckling.
 • I likhet med kön visar åldersgruppen åldersfördelningen för din kundgrupp. Med hänvisning till specifika egenskaper hos olika åldersgrupper kan en mer fullständig kundprofil skapas och hjälper ditt företag att bättre rikta dina kunder.
 • Känsla presenterar kundernas reaktion på ditt företags produkter eller tjänster. Du kan mäta kundtillfredsställelse genom denna uppgift, förstå hur kunder uppfattar dina produkter eller tjänster eller till och med identifiera populära produkter för marknadsföring.