Våra priser

Interiör

kr 1968 exkl. moms per bild
 • Inomhus visningsbild
 • Miljö inomhusbild

Exteriör

kr 2368 exkl. moms per bild
 • Utomhus visningsbild
 • Miljö utomhusbild

Produktvisualisering

kr 1368 exkl. moms per bild
 • Produktvisning
 • Produktbilder

360° VR inomhus bild

kr 2568 exkl. moms per bild
 • Inomhus 360° bild

360° VR utomhus bild

kr 4568 exkl. moms per bild
 • Utomhus 360° bild

3D video

kr 568 exkl. moms per sekund, minst 1 min
 • Produkt, inomhus eller utomhus video

Produkt 360° visning

kr 3668 exkl. moms per bild
 • Tydligt 360° visning
 • Enkel att visa i hemsidan
 • Mer intresse för kunder

Produkt installations video

kr 4968 exkl. moms 20-25 sekunder
 • Enkel installations visning
 • Lättförståelse
 • Förenklad montering

CAD ritning

kr 968 exkl. moms per ritning
 • 2D ritningar
 • 3D modeller
 • Bygglovsritning

Hur mycket kostar det att ha fotorealistiska 3D visualisering?

Det verka vara en svår fråga att besvara eftersom vi anser varje produkt är unikt och erbjuder skräddarsydda lösningar för enskilda kunder. Innan vi beräknar offertet utvärderar vi typen av visualiseringstjänst, detaljnivå och realism som krävs för att uppfylla våra kunders högsta förväntningar.

Utvärderingsbudget

Den slutliga budgeten för vår kompletta 3D-tjänst utvärderas alltid innan samarbetet börjar. Genom effektiv ifrågasättning bestämmer vi kundens behov och framtidsutsikter som vi följer under modellerings-, rendering- och efter produktionsfasen.

När du arbetar med specifika 3D-renderingar är det oerhört viktigt att förse EKOA-företagen med så många exakta detaljer som möjligt för att underlätta projektförverkligande. Vi uppmuntrar våra kunder att hålla sig involverade i alla faser av projektet.

App utveckling, ansiktsigenkännings system

Om ni vill veta om priserna för app utveckling eller ansiktsigenkännings system, kontakta oss för mer info.