Shiitake ekologisk

Shiitake - en gömd skatt för hälsan

Shiitake är en mörkbrun svamp som härstammar från Ostasien. Under naturliga förhållanden växer shiitake på döende trädstammar eftersom den är en ved nedbrytare. Under kontrollerade förhållanden växer den i spån från lövträd.

EKOA logo

FASTFOOD & CAFÉ & RESTAURANT EXPO

Göteborg 18 SEP-19 SEP 2024