Om oss

EKOA grundades år 2004 och vår odlingsplats ligger på Södra Sandby, utanför Lund sedan 2022. 

Att producera och distribuera hälsosamma och naturliga shiitake på ett hållbar sätt för våra konsumenter, anställda och miljön är en självklarhet för oss på EKOA. 

Vår hållbarhetsarbete är uppdelat i tre strategiskt viktiga områden:

  • Produkter
  • Social ansvar
  • Odling och produktion

Produkter

Våra produkter odlas och förädlas i Sverige, alla våra svampar är ekologiska. 

Socialt ansvar

EKOA som arbetsgivare värderar en god arbetsmiljö och arbetar för jämställdhet. Att ha certifieringar inom arbetsmiljö är en självklarhet och är certifierad inom IP Sigill Arbetsvillkor.

Vi vill att EKOA medarbetare ska vara friska och nöjda över att arbeta på EKOA. Att ha engagerade medarbetare som är med och bidrar i vår utveckling är viktigt för oss. Vi har en noll-vision för olyckor på arbetsplatsen.

Odling och produktion

Effektiv och ekologisk odling med fossilfri energi.

EKOA odlar ekologiskt enligt KRAV:s regler för att vi tar ansvar om vår omvärld och vår miljö. Att odla ekologiskt innebär bland annat att inga konstgödsel eller bekämpningsmedel  används och att svamparna får växa så naturligt som möjligt. Vi mäter vår totala energiförbrukning med målet att kontinuerligt minska mängden energi vi använder. 

Att odla är fantastiskt svårt och intressant. Att odla ekologiskt utan konstgödsel och bekämpningsmedel  gör utmaningen än större och den största utmaningen är att begränsa så kallat ”svinn”, dvs produkter som inte håller våra högt uppställda kvalitetsmått eller som av annan anledning tyvärr inte kan gå till försäljning. Vi provar hela tiden nya odlingsteknik för att minimera svinnet.

Produktionen uppfyller även IP Svenskt Sigill, ett kvalitetsmärke som garanterar att råvarorna är producerade på svenska gårdar som lever upp till höga krav på livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljöhänsyn.

EKOA bygger en hållbar framtid med hjälp av support från Europeiska jordbruksfonden

Under 2021 investerade EKOA i en ny maskiner med mål att minska energiåtgång. Projektet har delfinansierats med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. EKOA har nu förutsättningar att kunna applicera och utveckla modern styrteknik i odlingen vilket möjliggör att fortsätta vårt hållbarhetsarbete och energieffektiviseringar. Investeringen är en del av att säkra vår framtid som en modern arbetsgivare och producent av konkurrenskraftigt svenskt livsmedel.